Oyak Renault, çalışanların bireysel gelişimini artırmayı İnsan Kaynakları Politikasının en önemli eksenlerinden biri olarak kabul etmektedir. Oyak-Renault, tüm çalışanlarının yaşı, mesleği, görevi ne olursa olsun, mesleğini en mükemmel şekilde devam ettirmesi için gerekli eğitimleri almasını taahhüt eder. Bu taahhüt Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün bir birimi olan Eğitim Enstitüsü kanalıyla gerçekleştirilir. Stratejik hedeflere ulaşmak için, bireysel ve kitlesel yetkinliklerden destek alarak gerekli şartlar oluştuğunda, ihtiyacı olan her çalışanın eğitim almasını sağlayan bir eğitim sistemi mevcuttur.

Yetkinliklerin geliştirilebilmesi için eğitim eksenleri doğrultusunda bireysel ve kitlesel gelişim eylemleri gerçekleştirilmektedir. Bu eksenler şu şekilde belirlenmiştir;

  • Oryantasyon-adaptasyon ve mesleki stajlara eşlik etmek,
  • Yabancı dil becerilerini geliştirmek,
  • Yönetim becerilerini geliştirmek,
  • Mesleki uzmanlıkları cezbetmek, korumak ve geliştirmek.


Bu eğitim eksenleri çalışanların işe başladıkları günden itibaren, bütün çalışma yaşamları boyunca, bireysel ve mesleki gelişimleri için ihtiyaç duyacakları eğitimleri kapsamaktadır. Bu eğitimler, çalışanların bireysel gelişim ve mesleki kariyerleri için bireysel seviyede olabildiği gibi, şirketin teknik ve teknolojik gelişimi, yasalar ve normlar, sosyal ve kültürel gelişmeler doğrultusunda kitlesel seviyede de olabilmektedir. Diğer taraftan, eğitim ihtiyaçları bu eksenler doğrultusunda bireysel ve kitlesel seviyede tespit edilmekte ve buna bağlı olarak mevcut ve yaratılan eğitimlerle ihtiyaçlar karşılanmaktadır.

YUKARI