Oyak Renault Yönetimi olarak:

 • Şirketimizin Toplam Kalite Felsefesi doğrultusunda, değişimi ilke edinerek sürekli gelişimi yaşam biçimi olarak alan,
 • Faaliyetimizin vazgeçilmez unsuru olarak gördüğümüz insanın var olan değerlerini, endüstriyel performansını artırmak yönünde harekete geçiren,
 • Yasal ve sosyal sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren,
 • Kurumsal imajımızı şirket içinde ve dışında güçlendiren,
 • Türkiye’de referans olmayı hedefleyen; bir insan kaynakları politikası uygulamayı taahhüt ediyoruz.

İlkemiz

Çalışana saygı duyan ve sorumluluk veren bir yönetim tarzı uygulamaktır.

Hedeflerimiz

 • Güvenli, sağlıklı ve çevreye saygılı bir iş ortamı oluşturmak,
 • Etkin endüstriyel ve sosyal ilişkiler kurarak çalışma barışının devamlılığını sağlamak,
 • Şirket bütünlüğü içinde gelişimi hızlandırmayı planlamak ve yönetmek,
 • İnisiyatif almayı ve yaratıcılığı teşvik etmek,
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak, şirketimize bağlılık duygularını geliştirmek,
 • Çalışanlarımızın bireysel gelişimini ve yetkinliklerini artırmak, bunları şirketimizin ve çevresinin değişimlerine göre uyarlamak,
 • Kurumsal bir kariyer yönetimi ve teşvik sistemleri uygulamak,
 • Ulusal ve uluslar arası projelere ve çalışmalara aktif olarak katılmak.

YUKARI