Oyak-Renault üniversite ve lise öğrencilerine staj imkânı sunarak onların mesleki gelişimine ve çalışma yaşamına uyum sağlamalarına katkıda bulunmaktadır.

Üniversite ve lise öğrencileri, Oyak-Renault’daki stajları süresince öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik ve pratik bilgileri gerçek iş ortamında uygulayarak pekiştirmekte, uluslararası bir şirkette deneyim kazanarak iş hayatına yönelik ön bilgi ve tecrübe edinmektedir.

Staj yapacak lise öğrencileri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda ilgili okulların yöneticileri tarafından belirlenir. Oyak-Renault, öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için öğrenim alanlarıyla uyumlu staj organizasyonunu yapar.

Üniversite öğrencileri ise üniversitelerinin staj yönergesinde belirlenen koşullara uygun olarak doğrudan staj başvurusu yapabilirler. Başvuruları Oyak-Renault koşullarına uygun bulunan öğrencilere Bursa üretim tesislerinde staj imkânı sunulur.

2017 Üniversite yaz staj başvuruları 1 Nisan tarihi itibariyle sonlanmıştır. Başvurular 30 Nisan tarihine kadar yanıtlanacaktır.

YUKARI